O stránce

Autor: n/a <(at)>, Téma: O stránce, Vydáno dne: 07. 09. 2011

Stránka si klade za cíl informovat především o současném rozvoji nanotechnologií v České republice a v menší míře o dění ve světě. Její uspořádání se opírá o obsah publikace „Nanotechnologie v České republice – (2005-2008)“, který průběžně aktualizuje a rozvíjí. Uvedená publikace je na této stránce ke stažení.

Správce stránky:
TANGER computersystems,s.r.o.Redakce:
Kateřina Gajdošová, DiS.
kgajdosova@tanger.cz
tel. 595 227 111

Stránku podporuje:
Česká společnosti pro nové materiály a technologie